ಬೋಧಕ ವರ್ಗ

ಕನ್ನಡ ವಿಭಾಗ :

1. ಡಾ. ಎಚ್.ಟಿ.ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ, ಎಂ.ಎ, ಪಿಎಚ್‌ಡಿ Associate Professor, HOD
2. ಪ್ರೊ. ಎಸ್.ಕೆ.ಸಾವಿತ್ರಿ, ಎಂ.ಎ Associate Professor
3. ಡಾ.ಉಮೇಶ್ ಅಂಗಡಿ  ಎಂ.ಎ, ಎಂ.ಇಡಿ, ಡಿ.ಲಿಟ್ (ಗೌರವ) Lecturer
4. ಶ್ರೀ ಸಂತೋಷ್ ಕುಮಾರ್ ಯು.ಎಸ್, ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ, ಬಿ.ಪಿಇಡಿ Lecturer

ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ವಿಭಾಗ :

1. ಕುಮಾರಿ ಕೇತನಾ ಆರತಿ ಎಸ್ ., ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ Lecturer
2. ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಪಿತಾ ಪಿ., ಎಂ.ಎ Lecturer
3. ಕುಮಾರಿ ಎಂ ಆರ್ ಚೈತ್ರ ಎಂ.ಎ Lecturer
4. ಕುಮಾರಿ ಡಯಾನಾ ವಿ ಡಿ’ಬೆರ್ಟ್ Lecturer

ಹಿಂದಿ ವಿಭಾಗ :

1. ಪ್ರೊ. ಎ.ವಿ.ಪದ್ಮನಾಭ, ,ಎಂ.ಎ, Associate Professor, HOD

 ಸಂಸ್ಕೃತ ವಿಭಾಗ :

1. ಪ್ರೊ. ಜಿ.ವಿ.ಬಟ್, ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್ Assistant Professor , HOD

ಉರ್ದು ವಿಭಾಗ:

1. ಶ್ರೀಮತಿ ರೇಶ್ಮಾ ಕೌಸರ್, ಎಂ.ಎ, ಬಿ.ಇಡಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್ Lecturer, HOD

ಇತಿಹಾಸ ವಿಭಾಗ:

1. ಪ್ರೊ. ಟಿ.ಎಸ್.ಗೋಪಾಲ್, ಎಂ.ಎ, Associate Professor , HOD
2. ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಜಿ. ವೆಂಕಟೇಶ್ , ಎಂ.ಎ Associate Professor
3. ಡಾ. ಆರ್ ಮಹೇಶ್, ಎಂ.ಎ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ Associate Professor

ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ:

1. ಡಾ. ಎ.ಟಿ.ಪದ್ಮೇಗೌಡ, ಎಂ.ಎ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ,

ಸಂಯೋಜಕರು- ಗಾಂಧಿ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರ

Associate Professor , HOD
2. ಡಾ.ಎಂ.ವೆಂಕಟೇಶ್., ಎಂ.ಎ. ಪಿ.ಎಚ್.ಡಿ,

ರೋವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ರೇಂಜರ್ಸ್ ಆಫೀಸರ್

Associate Professor

ರಾಜ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ:

1. ಪ್ರೊ. ಗೋಪಾಲ್, ಎಂ.ಎ, Associate Professor , HOD
2. ಶ್ರೀ ಸುರೇಶ್ ಆರ್., ಎಂ.ಎ, ಎಂ.{ಇಲ್, ಜಿಡಿಸಿ, ಪಿಜಿಡಿ ಇನ್ ಪಿಆರ್, ಪಿಜಿಡಿಜಿ (ಪಿಎಚ್.ಡಿ) Lecturer,   NCC  Officer

ಸಮಾಜಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ:

1. ಪ್ರೊ. ಕೆ.ಆರ್.ಸುರೇಶ್, ಎಂ.ಎ, Associate Professor , HOD
2. ಡಾ.ಶೀಲಾ ಕೆ.ಎಸ್., ಎಂ.ಎ, Lecturer

ಭೌತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ:

1. ಪ್ರೊ.ವೆಂಕಟೇಶ್ ಮೂರ್ತಿ.,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ Associate Professor , HOD
2. ಪ್ರೊ. ಎ.ಎಸ್.ಜಗದೀಶ್ ಎಂ.ಎ, ಎಂ.ಫಿಲ್, Lecturer
3.  ಶ್ರೀ ಎಚ್.ಎಸ್.ವಿಜಯ.,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ Lecturer
4. ಕುಮಾರಿ ಪವಿತ್ರ ಎಸ್.ಪಿ. .,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಇಡಿ. Lecturer
5. ಕುಮಾರಿ ಚೈತ್ರಾ ಜೆ.ಜಿ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ Lecturer
6. ಕುಮಾರಿ ರಮ್ಯ ಆರ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ Lecturer
7. ಕುಮಾರಿ ಮೇಘನಾಎಂ.ಎಸ್ಸಿ Lecturer

ಗಣಿತಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ :

1. ಪ್ರೊ ಎಸ್.ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್, ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, Associate Professor ,Principal & HOD
2. ಶ್ರೀ ನಾಗರಾಜ ಕೆ.ಎಸ್., ಎಂಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಟೆಕ್ Lecturer
3. ಕುಮಾರಿ ಕೆ.ಎಸ್.ಸುರಭಿ .,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ Lecturer
4. ಶ್ರೀಮತಿ ಶಿವಲೀಲಾ ಎಸ್.ಎಂ ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ Lecturer
5. ಕುಮಾರಿ ಅರ್ಚನಾ ಎಂ.ಕೆ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಎಡ್ Lecturer

ರಸಾಯನ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ:

1. ಡಾ. ಆರ್.ವೆಂಕಟಾಚಲಪತಿ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಇಡಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ Associate Professor , HOD
2. ಕುಮಾರಿ. S ಎಸ್.ಸಹನಾ ತಾಜ್ ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಇಡಿ Lecturer
3. ಕುಮಾರಿ ಸಮಿತಾ ಮಹಿಮಾ ಭಾರ್ಗವ .,ಎಂಎಸ್ಸಿ Lecturer
4. ಶ್ರೀಮತಿ ಸಹನಾ ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ Lecturer
5. ಕುಮಾರಿ ಎನ್ ವರ್ಷಾ., ಎಂಎಸ್ಸಿ Lecturer
6. ಕುಮಾರಿ ಸೌಮ್ಯ ಕೆ.ಎಂ .,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ Lecturer

ಪ್ರಾಣಿಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ:

1. ಡಾ. ಗೀತಾ ಸಾಮಕ್ ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ. ಪಿಎಚ್.ಡಿ ಐಸಿಟಿ ಸಂಯೋಜಕರು, Associate Professor , HOD
2. ಪ್ರೊ. ಎನ್. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್

ಐಸಿಟಿ ಸಂಯೋಜಕರು

Associate Professor
3. ಶ್ರೀಮತಿ ಪೃಥ್ವಿ ಕೆ.ಜೆ. ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ Lecturer

ಸಸ್ಯಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಭಾಗ:

1. ಪ್ರೊ. ಎಚ್.ಎನ್.ಸುಧಾಕರ್ ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂ.ಫಿಲ್,

ರೆಡ್ಕ್ರಾಸ್ ಆಫೀಸರ್

Assistant Professor , HOD
2. ಕುಮಾರಿ ಶೀಲಾ ಕೆ.ಆರ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ Lecturer
3. ಕುಮಾರಿ ಶೃತಿ ಎಸ್.ಎನ್.ಆರ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ Lecturer

ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಿಭಾಗ:

1. ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎನ್.ಸುನಂದ ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಎಂಸಿಎ, Associate Professor , HOD & Placement officer
2. ಪ್ರೊ. ಉಮೇಶ್ಎಸ್.ಡಿ., ಎಂ.ಎಎಸ್ಸಿ, ಸಿಐಸಿ Associate Professor

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ವಿಭಾಗ

1. ಶ್ರೀಮತಿ ನೇತ್ರಾವತಿ ಎಚ್ ., ಎಂ.ಟೆಕ್, ಎಂ.ಫಿಲ್, Lecturer, HOD
2. Mr. ಬಸವರಾಜ್ ಸಿ.ಎಂ ., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಡಿಐಪಿ ಇನ್ ಇ ಅಂಡ್ ಸಿ Lecturer
3.
ಶ್ರೀ ಮೇಗರಾಜ ಡಿ.ಎಸ್., ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಬಿ.ಸಿ.ಎ,ಡಿಐಪಿ ಇನ್ ಇ ಅಂಡ್ ಸಿ
Lecturer
4. ಶ್ರೀ ಮಂಗೇಶ್ ಎಸ್ ಪೈ., ಎಂ.ಸಿ.ಎ Lecturer
5. ಶ್ರೀ ಸೈಯದ್ ಆಸಿಂ ಕೆ.,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ Lecturer
6. ಕುಮಾರಿ ಶ್ವೇತಾ ಕೆ.,ಎಂ.ಸಿ.ಎ Lecturer
7. ಕುಮಾರಿ ರಕ್ಷಿತಾ ಎಚ್.ಜೆ.,ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ Lecturer

ಪರಿಸರ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಭಾಗ

1. ಡಾ.ಎಚ್.ವಿ. ಅನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಎಂ.ಎಸ್ಸಿ, ಪಿಎಚ್.ಡಿ, ಎಫ್ ಜಡ್ಎಸ್ಐ Associate Professor

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಭಾಗ

1. ಪ್ರೊ. ಯುವರಾಜ್ ಕೆ., ಎಂ.ಕಾಂ  HOD
2. ಶ್ರೀ ಗುಣಾಶ್ಯಾಮ್.,  ಎಂ.ಕಾಂ  Lecturer
2. ಕುಮಾರಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಎಂ ಬಿ.,  ಎಂ.ಕಾಂ  Lecturer

ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ

1.  ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಕೆ , ಎಂ.ಪಿ.ಇಡಿ  Physical Director

ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗ

1. ಶ್ರೀ ಮನು ಎಸ್. ಮೂರ್ತಿ  Librarian
2. ಶ್ರೀಮತಿ ಎಸ್.ವಿ. ಉಷಮಾಣಿ  Library Assistant
2. ಶ್ರೀಮತಿ ನಿರ್ಮಲಾ ಎಚ್  Assistant