ಸಿ.ಜಿ ಮತ್ತು ಪಿ.ಜಿ. ಕೋಶ

ವೃತ್ತಿಜೀವನ (ಕರಿಯರ್) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೋಶ

ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ವೃತ್ತಿಜೀವನ (ಕರಿಯರ್) ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಕೋಶವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದೆ.

ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿ ಅಧಿಕಾರಿ: ಬಿ.ಎನ್ ಸುನಂದಾ

ಇ-ಮೇಲ್: bn_Sunanda@yahoo.co.in

ಉದ್ದೇಶಗಳು.

  • ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವುದು.
  • ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಂದ್ರಿತ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಹಾಗೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವುದು.
  • ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮತ್ತಿತರ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತರಬೇತುಗೊಳಿಸಿ ಸಬಲರನ್ನಾಗಿಸುವುದು  .
  • ಬಾಹ್ಯ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿಗಳಿಗೆ ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುವುದು.
  • ಮೇಲ್ಕಾಣಿಸಿದ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು, ಕಮ್ಮಟಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದು.

 

ವರ್ಷ

ಸಂಸ್ಥೆಯ ಹೆಸರು

ಒಟ್ಟು  

ಪಾಲ್ಗೊಂಡವರು

ಆರಿಸಿಕೊಂಡ

2007-08 01. ವಿಪ್ರೋ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್

15

4

02. ಟಿಸಿಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

15

7

03. ಎಲ್ & ಟಿ

30

11

04. ವಿಪ್ರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್

15

1

05. ಪಟ್ನಿ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್

15

1

2008-09 01.ಆಪ್ಟಿಮಸ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ {ಬಿಪಿಓ}

60

10

02. ವಿಪ್ರೋ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್

12

1

03. ವಿಪ್ರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್

10

1

2009-10 01. VT Manpower for Optimus

20

8

02. ವಿಪ್ರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್

8

3

03. ಟಿಸಿಎಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್

10

1

04. Hinduja Global Solutions

20

4

2010-11 01. ಎಚ್.ಪಿ. ಕಂಪನಿ

10

1

02.ವಿಪ್ರೋ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್

15

7

03. X-Changing

40

29

04. ವಿಪ್ರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್

12

2

05. H.P. [BPO ವಿಭಾಗ]

15

3

06. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ [BPO ವಿಭಾಗ]

15

2

07.Igate Solutions

15

1

2011-12 01. ಗ್ಲೋಬಲ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್

30

17

02. ವಿಪ್ರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್

25

15

03.ವಿಪ್ರೋ ಇನ್ಫೋಟೆಕ್

20

8

04. Igate Patni

8

3

05.ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ [BPO]

15

5

2012-13 01. ವಿಪ್ರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್

30

4

02. Epsilon Clinical Research Private Limited, Mangalore

26

9

2013-14 01. ವಿಪ್ರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್

60

9

02. ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ

36

4

03. ಎಲ್ & ಟಿ

10

3

2014-15 01. ವಿಪ್ರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್  40

14

02. ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ  20

01

03. ಮೇಘಾ ಜಾಬ್ ಫೇರ್  35

10

04. Job Fair ( By JetKing )  30

12

2015-16 01. ವಿಪ್ರೋ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್  45

20

02. ಟೆಕ್ ಮಹೀಂದ್ರಾ  20

01

03. ಅಕ್ಸೆನ್ಚರ್  28

11

04. ಐಸಿಐಸಿಐ ಬ್ಯಾಂಕ್  33

15

2016-17 01. ಟ್ರೈಫೇಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್  26

05

02. ಇನ್ಫೋಸಿಸ್  14

01

03. MPhasis  18

01

 

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಕಾಲೇಜು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಎ ಅಂಡ್ ಡಿ, ವಿಪ್ರೋ, ಕ್ಯಾಡ್ಬರಿ ಇಂಡಿಯಾ ಲಿಮಿಟೆಡ್, ಇನ್ಫೋಸಿಸ್, ಮೊದಲಾದ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ (ವೃತ್ತಿಜೀವನ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ)