ಆಡಳಿತ

2018-19ನೇ ಸಾಲಿನ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಮಂಡಳಿ ಸದಸ್ಯರುಗಳ ಪಟ್ಟಿ

 

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಬಸಪ್ಪಗೌಡ,
ಅಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸಮಿತಿ (ರಿ)
ಅಡ್ವೋಕೇಟ್, ಮಾತೃಕೃಪ,
ಕುವೆಂಪು ರಸ್ತೆ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ. 9449148224.

 

ಶ್ರೀ ಕೆ.ಎನ್ ರುದ್ರಪ್ಪಗೌಡ
ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸಮಿತಿ (ರಿ),
ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅರೆಕಾನೆಟ್ , ಕಂಪನಿ,
ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ.9449617359.

 

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ರಾಜಶೇಖರ್,
ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸಮಿತಿ (ರಿ),
’ಚೇತನ’ ಹಾತಿನಗರ,
ಹರಿಗೆ, ವಿದ್ಯಾನಗರ ಅಂಚೆ,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ- 577201,
ಮೊ.9886957532, 9880958122

 

ಶ್ರೀ ಬಿ. ಗೋಪಿನಾಥ್
ಕೋಶಾಧ್ಯಕ್ಷರು,
ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸಮಿತಿ (ರಿ),
ಶಂಕರಿ 3ನೇ ತಿರುವು
ರವೀಂದ್ರನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9243314234

 

ಶ್ರೀ. ಎಸ್.ಪಿ. ದಿನೇಶ್
ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು,
ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸಮಿತಿ (ರಿ),
’ಅವ್ವ’ ನಂ.69,
ಜಯದೇವ ಬಡಾವಣೆ, ವಿನೋಬನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:08182-248227

 

ಡಾ|| ಡಿ.ಬಿ.ಅವಿನಾಶ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸಮಿತಿ (ರಿ),
’ಶಾಂತಲಾ’ ಮೊದಲನೆ ತಿರುವು, ಗಾಂಧಿನಗರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:9880177453,08182-22650

 

ಶ್ರೀ.ಎಂ. ರಾಜು
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸಮಿತಿ (ರಿ),
’ಆಮ್’, 2ನೇ ಕ್ರಾಸ್,
ಬಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಕಟ್ಟೆ ಸುಬ್ಬಣ್ಣ ಹಾಲ್ ರಸ್ತೆ,
2ನೇ ಹಂತ, ವಿನೋಬನಗರ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9663375544

 

ಶ್ರೀ. ಈ. ಮಧುಸೂದನ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸಮಿತಿ (ರಿ),
’ಮಥುರ’, 3ನೇ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ,
2ನೇ ಹಂತ, ವಿನೋಬನಗರ,
ಪೊಲೀಸ್ ಚೌಕಿ ಹತ್ತಿರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9448007975,
08182-220696

 

ಡಾ. ಹೆಚ್. ಮಂಜುನಾಥ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸಮಿತಿ (ರಿ),
ದಂತ ವೈದ್ಯರು, ಪದ್ಮಶ್ರಿ ಕ್ಲೀನಿಕ್,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ: 9844077407

 

ಶ್ರೀ ಎನ್.ಆರ್. ನಿಥಿನ್
ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸಮಿತಿ (ರಿ),
ಅಡಿಕೆ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಪಿಎನ್ಆರ್,
ನಿಥಿನ್ ಅಂಡ್ ಕೋ,
ಎ,20,ಎಪಿಎಂಸಿ ಯಾರ್ಡ್,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ:9845156566

 

ಶ್ರೀ ಎಸ್.ಕೆ.ಚಂದ್ರಶೇಖರ್,
ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ,
ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸಮಿತಿ (ರಿ),
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,
ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಕಲಾ ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಕಾಲೇಜು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಮೊ: 92424 43083

 

ಶ್ರೀ. ಭಾಸ್ಕರ್.ಕೆ
ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರತಿನಿಧಿ,
ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಸಮಿತಿ (ರಿ),
ಉಪನ್ಯಾಸಕರು,
ಡಿ.ವಿ.ಎಸ್ ಪ.ಪೂ (ಸ್ವ) ಕಾಲೇಜು,
ಶಿವಮೊಗ್ಗ.
ಮೊ:9901088621